• Geri dönüşümün ekonomik alana katkısı birincil olarak maddi birçok kaybın önüne geçmesidir. Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyip iş kaybınıda azaltarak toplumun yeniden kullanımına sunabiliyor olmasıdır.
  • Atık maddelerin ve çöplerin taşınması, temizlenmesi veya depolanması gibi iş gücü ve maliyetlerin ortadan kalkmasını sağlar.
  • Hammadde tüketiminin büyük oranda azalmasına neden olur.
  • Gereksiz enerji harcamanın ve kullanımının önüne geçmeyi sağlar.
  • Kullanılamayan veya insanların elinden değerlendirilemeyen, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar.
  • Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin depolama, koku, kirlilikvb. problem teşkil etmesini engeller.
  • Yeni bir endüstri ortamı oluşturarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.
  • Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat giderleri büyük oranda azaltır ve döviz kazanımı sağlanır..